«Ulovlig fiendtlig kjempende» til høyesterett

Målform: Bokmål - Dato: 6. desember 2008 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter


Forsiktig overslag over USAs Extraordinary renditions program (Norge er bla ikke nevnt.) Land fanger har blitt tatt fra i mørkeblått, gjennomfartsland i lyseblått, mottaksland i rødt, og black sites i svart.

USA: Høyesterett har sagt ja til å vurdere lovligheten i å holde Ali al-Marri fanget på ubestemt tid, under betegnelsen «unlawful enemy combatant». al-Marri er den eneste av de mange fangene som holdes under betegnelsen innenfor USAs egen grenser.

al-Marri kom til USA dagen før terrorangrepet 11. september 2001, og ble arrestert tre måneder etter, siktet for kredittkort-svindel og falsk forklaring.
Anklagene ble frafalt i 2003, men al-Marri har siden blitt holdt i isolasjon på ubestemt tid, begrunnet med at han faller inn under betegnelsen ulovlig fiendtlig kjempende. Med denne begrunnelsen har han heller ikke fått prøve sin sak for retten.
Myndighetenes advokater forsøkte å overbevise høyesterett om å forkaste al-Marris anke, men dette ble ikke godtatt, og høyesterett har nå tilkjent al-Marri retten til å få saken prøvet.

Høyesteretts behandling av saken ses som en test på rekkevidden av de utvidete fullmaktene som ble gitt presidenten etter angrepet på New York. Kongressen gav da presidenten rettigheter til å internere mistenkte for terrorisme uten rettslig kjennelse. Spørsmålet som ikke er helt klart er om denne fullmakten gav presidenten rett til å internere mistenkte på ubestemt tid. Borgerrettsorganisasjoner har hevdet at dette bryter med grunnleggende amerikanske rettsprinsipper.

To andre fanger har blitt holdt innenfor USAs grenser med definisjonen ulovlig fiendtlig kjempende. De to andre har fått sine saker behandlet av høyesterett, og fikk begge anerkjent sin rett til å få sine saker prøvet for retten. Yaser Esam Hamdi ble deportert til fangenskap i Saudi-Arabia etter at USAs høyesterett i 2004 tilkjente ham rettigheten til å få sin sak rettslig behandlet i USA; og Jose Padilla fikk sin sak overført til det sivile rettssystemet i 2006. Han ble tiltalt for å «tilby tjenester til terrorister», og ble dømt ved en sivil domstol i Miami.

Betegnelsen ulovlig fiendtlig kjempende faller utenfor betegnelser brukt innen internasjonal lov, og også utenfor USAs nasjonale lovgivning, og Bush-administrasjonen har derfor hevdet at disse fangene ikke har juridiske rettigheter. Administrasjonen har brukt den samme betegnelsen på en stor mengde andre fanger, men disse har blitt holdt utenfor USAs grenser, på steder som Guantanamo, Bagram, Abu Ghraib, og på andre såkalte black sites. Den rettslige beskyttelsen til disse fangene har stått svakere, siden de ikke har blitt holdt fanget på amerikansk jord, og siden amerikansk høyesterett teknisk sett ikke har jurisdiksjon utenfor USAs grenser.

USAs høyesterett har bebudet behandling av al-Marris sak i mars 2009, med en forventet avgjørelse i juni samme år.

Kilder

rediger

Relaterte nyheter

rediger