Omfattende kritikk mot G20 under møtet i Pittsburg


Målform: Bokmål - Dato: 25. september 2009 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter

Opprørspoliti i Pittsburgh
Foto: Dar-Ape
Medlemslandene i G20
Foto: Commons
Medlemslandene i G8
Foto: Commons

G20: / USA: Etter konferansen i Pittsburgh regnes G20 nå som arvtakeren til G8. Kritikk mot G20–sammenslutningen kommer fra en rekke kanter, og møtet ble også denne gangen møtt med demonstrasjoner. Harde midler ble brukt mot demonstrantene.

Kommentatorer hevder G20 møtet i Pittsburgh viser at G8 nå er død, og at G20-landene overtar den rollen G8 tidligere har hatt som arena for avgjørelser rundt internasjonale avtaler og økonomi.

Kritikken mot G20–møtet har vært sterk. Frivillige organisasjoner og stiftelser kritiserer møtet for ikke å ta fatt i hverken miljø, menneskerettighets- eller fattigdomsproblematikker.
Dette ses delvis som en speiling av de interne forholdene i G20–landene. En Amnestyrapport viser at landene ligger på toppen i menneskerettighetsbrudd, og blant annet står for fire av fem tilfeller av tortur i verden, samt halvparten av alle ulovlige og utenomrettslige henrettelser.
Som representanter for de sterkeste vekstøkonomiene i verden kan også G20–landene sies å ha forårsaket klimakrisen. Det ensidige fokuset på ny vekst i disse økonomiene under møtet ses av miløjøorganisasjoner som lite heldig.

Men konservativ–liberalistiske grupperinger i USA har også vært aktive i sin kritikk til dette møtet. Fra den siden blir Obamas administrasjon kritisert for i all hovedsak å bestå av «Wall Street», med dels sterke bånd til organisasjoner som Council on Foreign Relations, Bilderberg-gruppen og Den trilaterale kommisjonen, og Obamas satsing på internasjonale organer ses som et forsøk fra eliten i finansverdenen på å skaffe seg økt kontroll gjennom internasjonale organer som ligger utenfor demokratisk kontroll.
Spørsmålet om G20s demokratiske legitimitet blir også reist av presse og kommentatorer, blant annet av BBCs Paul Mason.

Demonstrasjonene som de siste ti årene har rast mot G8, G20 og WTO–møtene har også ved dette møtet vært omfattende. Bystyret i Pittsburgh forsøkte i utgangspunktet å forby demonstrasjoner, men dette ble avslått ved en rettslig avgjørelse. Sikkerhetstiltakene har vært tilsvarende strenge, sannsynligvis de strengeste noengang, og det har vært brukt både tåregass og gummikuler mot demonstrantene. For første gang har også opprørspolitiet tatt i bruk en såkalt sonic blaster, en lydkanon. Både gummikuler og lydkanoner kan være dødelig for dem som blir truffet.Kilder

rediger