Ingen enighet mellom Norge, Færøyene og EU

Målform: Bokmål - Dato: 28. november 2009 - Oppdater siden - Rediger artikkelen - Flere nyheter


Færøysk tråler
Foto: Erik Christensen
Edinburgh

Storbritannia: Forhandlingene mellom Norge, Færøyene og EU om makrellkvotene og fordelingen av disse for 2010 har så langt vært resultatløse. Utfallet kan bli anarki i makrellfiskeriet.

Partene møttes hele denne uken i Edinburgh, etter at også det forrige møtet i Bergen ble avsluttet uten noen form for enighet. Neste uke skal partene møtes for tredje gang, da i EU-hovedstaden Brüssel.

Møtene har vært preget av et svært vanskelig forhandlingsklima, hovedsaklig forårsaket av EUs tiltak tidligere i høst, da mange norske makrellfiskere ble bortvist fra EU-sonen. Færøyene, som også står utenfor EU gjennom en avtale med Danmark og EU, krever samtidig en større andel av totalkvoten, som dermed bidrar til å vanskeliggjøre forhandlingene: I 2009 er fordelingen av makrellen 30 prosent til Norge, vel 3 prosent til Færøyene og resten til EU. Færøyene har krevd 70 prosent økning av sin kvoteandel.

Island har valgt å stå utenfor makrellavtalen, noe Norges forhandlingsleder, Ann Kristin Westberg, tror også kan komme til å skje med Færøyene. Uten en avtale mellom EU og Norge vil det oppstå anarki i det felles området, hvor man frykter en nedfisket makrellbestand som resultat.

Kilder

rediger