Wikinytt:Bildepolicy-nb

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikinytt. Den er vedtatt ved en konsensus, og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres må det diskuteres før det gjøres.


Wikinytt–retningslinjer

Manifest (nn)

Målsetning (nn)
Målnøytralitet (nn)
Nøytralt ståsted (nn)

Opphavsrett (nn)
Bildepolicy (nn)

Oppførsel (nn)


Wikinytts bildepolitikk i et nøtteskall er at bilder i utgangspunktet skal være «frie». Dette er bestemt av stiftelsen som utgir Wikinytt, gjennom styrets Resolution:Licensing policy. Imidlertid finnes det unntak for enkelte typer bilder, se nedenfor for mer om dette.

Frie bilder

rediger

Det store flertallet av Wikinytts bilder er det som kalles «frie bilder». Hvilke typer bilder som defineres som «frie» bestemmes av Definition of Free Cultural Works. Felles for frie bilder er at fotografen eller rettighetshaveren har gått med på at bildene kan modifiseres, og at de kan brukes til ethvert formål (også kommersielt). Man sier at et «fritt bilde» har en «fri lisens», se denne listen for mer om frie lisenser.

Wikinytt foretrekker at bilder er lisensiert under lisensen «Creative Commons Attribution», da Wikinytts tekst har denne lisensen.

Alle frie bilder skal lastes opp til Wikimedia Commons, som er Wikimedia-prosjektenes felles bildedatabase.

Bilder brukt med henvisning til låneregler

rediger

Wikinytt kan i enkelte tilfeller bruke bilder som ikke har en fri lisens. Dette gjelder bare når det ikke finnes frie bilder som kan erstatte bildet det gjelder.

Reglene tar utgangspunkt i både det amerikanske «fair use» og den norske Lov om opphavsrett til åndsverk. «Fair use» gir allmennheten rett til å sitere fra offentliggjorte verk når bruken gjelder «criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, or research»[1]. Den norske åndsverksloven gir rett til å «sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger»[2], loven sier også at «offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i aviser, tidsskrifter og kringkasting ved omtale av dagshending»[3]. Dagshendingen må likevel være knyttet til det verket som gjengis. Under § 23 er det også viktig å få med seg at en slik rett til bruk ikke gjelder «verk som er skapt med henblikk på gjengivelse i aviser, tidsskrifter eller kringkasting». Det betyr at du ikke kan bruke bilder fra billedbyråer, fjernsyn, aviser o.l. under denne regelen.

Dette gjør at følgende typer bilder kan brukes til å illustrere nyhetssaker:

  • Faksimiler av aviser / blader / bokomslag o.l.
  • Logoer til organisasjoner
  • Skjermskudd av filmer, TV-programmer og dataprogrammer
  • Illustrasjoner av kunstverk

Slike bilder må lastes opp lokalt. Det er viktig at man følger instruksjonene i opplastingsskjemaet nøye, hvis ikke blir bildet straks slettet.

Pass på at du setter deg godt inn i hva du gjør før du laster opp slike bilder. Overholder du ikke loven er det mulig at du blir erstatningspliktig, og bruker du §23a–bilder til annet enn dagshendinger må du betale opphavsmannen. Du anbefales derfor på det sterkeste å spørre andre brukere om hjelp om du er det minste usikker.

Kreditering i nyhetssaker

rediger

Alle bilder skal krediteres i nyhetssakene der de blir brukt, gjennom en såkalt «by-line». Dette gjøres med malen {{foto}}. Bildene skal krediteres til fotograf (enten fullt navn eller brukernavn) og/eller bildeleverandør. Et navn eller brukernavn kan med fordel settes som lenke til profilsiden på et Wikimedia-prosjekt, til fotostrømmen til brukeren på Flickr osv.

Referanser

rediger
  1. U.S. Code, title 17, §107
  2. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. §22
  3. Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. §23a