Wikinytt:Manifest-nb

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikinytt. Den er vedtatt ved en konsensus, og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres må det diskuteres før det gjøres.


Wikinytt–retningslinjer

Manifest (nn)

Målsetning (nn)
Målnøytralitet (nn)
Nøytralt ståsted (nn)

Opphavsrett (nn)
Bildepolicy (nn)

Oppførsel (nn)


Målsetning

rediger

Wikinytt bygger på de samme grunnprinsipper som de andre Wikimedia-prosjektene. Målsetningen til Wikinytt er å skape en fri nyhetskilde av folket og for folket. Som et prosjekt basert på grasrotjournalistikk ønskes alle velkommen til å ta del i arbeidet.

Språk

rediger

Wikinytt er et målnøytralt prosjekt på norsk. Bokmål og nynorsk er sidestilt, så brukerne kan selv velge hvilken målform de vil bruke. Alle prosjektsider bør derfor finnes på begge målformer. Hvis en side med retningslinjer ikke er i 100% overensstemmelse på de to målformene gjelder versjonen på bokmål.

Wikinytt godtar også nyhetssaker skrevet på språk som ligger nære norsk. Dette vil i første rekke si dansk og svensk.

Alt som kan kalles nyhetssaker godtas på Wikinytt. Dette gjelder i utgangspunktet uansett om saken har svært lokal interesse, eller om det gjelder verdenspolitikk. Man kan skrive om aktuelle saker fra alle deler av verden.

Ting som ikke er nyheter henvises til Wikinytts søsterprosjekter.

Wikinytt aksepterer at Norge er av spesiell interesse for et norskspråklig publikum. Det betyr for eksempel at nyheter som gjelder norske forhold har en egen seksjon på forsiden, selv om Norge egentlig ikke er et spesielt viktig land i global sammenheng.

Nøytralt ståsted

rediger

I alle nyhetssaker skal det tilstrebes et «nøytralt ståsted». Det betyr blant annet at man skal legge bort egne Frp-sympatier når man skriver nyhetssaker om Senterpartiet, og at man for et øyeblikk glemmer at man er irritert for at Arsenal tapte mot Tottenham når man skriver om kampen.

Kildebruk

rediger

Alle nyhetssaker skal belegges med kilder. Pass også på at du ikke skriver av kilden direkte, men omformulerer og trekker ut de viktigste elementene. Bruk helst flere uavhengige kilder dersom det er mulig. Skriver man om internasjonale saker kan man med fordel bruke kilder fra litt forskjellige land, slik at man får et bredere perspektiv på ting. Bruk sunn fornuft og kildekritikk når du vurderer kilder.

Wikinytt-prosjekter på andre språk tillater «original reporting». Dette gjør foreløpig ikke Wikinytt på norsk. Grunnen er at man ikke har retningslinjer for dette på plass, og at et slikt opplegg må tenkes nøye gjennom før man tillater det. Det er ikke umulig at man vil tillate dette i fremtiden.

Etiske normer

rediger

Wiknytt legger faktisk ikke Vær Varsom-plakaten til grunn for hva man kan publisere. Dette er fordi denne ikke er spesielt godt beregnet på åpne samarbeidsprosjekter som Wikinytt, der det redaksjonelle arbeidet er transparent for alle og enhver og mange av brukerne er anonyme. Wikinytt har derfor sine egne etiske normer.

Oppførsel

rediger

Voksen og rasjonell oppførsel er nødvendig for å få et nettsamfunn til å fungere. Det forventes at alle brukere følger reglene for oppførsel.

Man forventes å lojalt følge opp vedtak man selv ikke er enig i.

Wikinytts brukere kan velge å utestenge brukere som ikke følger reglene for oppførsel. Dette bør imidlertid være siste utvei.

Administratorrollen

rediger

Enkelte brukere har fått status som «administratorer». Denne statusen kunne like gjerne ha blitt kalt «vaktmester» eller det som på engelsk heter «community assistant», da administratorer egentlig driver med vedlikeholdsarbeid.

Brukere med administratortilgang skal ikke under noen omstendigheter bruke de ekstra verktøyene de har til rådighet til å få fordeler fremfor «vanlige brukere».

På Wikinytt er det lav terskel for å få tilgang til administratorverktøyene, alle brukere som har vist seriøs aktivitet i løpet av rimelig tid har gode sjanser for å få administratorverktøy. Samtidig bør administratorene være tilgjengelig for andre brukere, så det forventes at man er tilgjengelig via e-post om man ikke er så ofte innom.

Forholdet til Wikimedia Foundation

rediger

Wikimedia Foundation er stiftelsen som utgir Wikinytt. Denne stiftelsen er basert i Florida, noe som gjør at Wikinytt er underlagt lovene i denne delstaten.

Wikinytt er et autonomt prosjekt kun innenfor de rammer som Wikimedia Foundation setter. Dette gjør at at Wikinytt lojalt skal følge opp vedtak («resolutions») og retningslinjer («policies») fra stiftelsen sentralt.

Hvordan avgjørelser blir tatt

rediger

Saklige diskusjoner der man prøver å oppnå konsensus er den foretrukne måten å ta avgjørelser på. Ubegrunnede eller usaklige debattinnspill blir det lagt liten eller ingen vekt på. Det forventes også at alle som deltar i en diskusjon faktisk leser hva andre brukere sier og tenker igjennom dette. Man skal altså ikke slenge ut påstander og ignorere oppfølgingsspørsmål.

Hvis det viser seg at Wikinytt-samfunnet er delt i en sak (altså at det er 1-2 brukere eller flere som går imot et forslag og har seriøse argumenter for sitt syn) kan man avgjøre saken med avstemning. Dette gjør at et par brukere ikke får vetorett. To tredjedelers flertall i avstemninger regnes som konsensus.

Wikinytt som eget nettsamfunn

rediger

Wikinytt er et eget nettsamfunn på lik linje med sine større søsken Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikibøker og andre.

I avstemninger kan derfor bare reelt aktive brukere på Wikinytt delta i selve stemmegivningen. Alle som har skrevet minst én nyhetssak på Wikinytt den siste måneden regnes som aktiv brukere. Det betyr ikke folk fra andre prosjekter ikke kan delta i diskusjoner og at man ikke verdsetter deres kommentarer og innspill, men det betyr at de Wikinytt-brukere som faktisk produserer nyhetsstoff får det siste ordet.